Wednesday, September 21, 2011

Základni podmínky chovu

Tyto želvy chovejte v párech v teráriu o ploše
nejméně 4 m2. Dno pokryjte bukovými
hoblinami nebo rašelinou, která musí být poměrně
suchá. Jako úkryt poslouží např. krabice.
Denní teplota je 25-30 °C, pod lampami
45 °C. Můžete použít i malý radiátor ústředního
topení, případně topný ventilátor, vyzařované
teplo je však velice důležité. Minimální
noční teplota je 20 °C. Severní forma této
želvy potřebuje vysokou vlhkost (80% ve dne,
100% v noci), kterou vytvoříte pomocí vodopádku
nebo rozprašovacího zařízení. Dejte
želvám 15 cm hlubokou nádobu s vodou ohřívanou
na 25 °C. Severní formy se vyhýbají
jasnému světlu.
Tyto želvy si hloubí jamku, do níž kladou vajíčka.
Připravte jim k tomu krabici o velikosti
100 x 50 x 50 cm, naplněnou listovkou.
Nad krabici upevněte lampu z lisovaného
skla.
Tyto želvy můžete chovat v teráriu společně
s leguány zelenými.

Labels:

Monday, June 20, 2011

Kladení vajec

Samička si vyhrabe v kypré písčité půdě jamku,
do které naklade 2-8 oválných vajec. Při
teplotě 30-32 °C se mláďata líhnou po 65-70
dnech; pokud je teplota o něco nižší, líhnou
se po 80-100 dnech.
CHELONOIDIS CARBONARIA, ŽELVA UHLÍŘSKÁ
Zákonná ochrana: CITES II.
Tento druh je někdy zařazován do rodu
Geochelone.
Vzhled
Tyto želvy mají 30-50 cm dlouhý, tmavý krunýř,
který má na každé rohovíte destičce světle
žlutou skvrnu. Severní varianta má na končetinách
a hlavě žluté až oranžové šupiny,
zatímco jižní pouze červené skvrny.
Rozšíření
Tyto želvy pocházejí z Jižní Ameriky, konkrétně
z oblasti Venezuely a severní Argentiny.
Obývají různé biotopy, od savany až po
okraje lesů. Snažte se zjistit přesný původ želvy,
abyste jí mohli zajistit optimální životní
podmínky.
Pokud má želva problémy při svlékání kůže,
je terárium příliš suché.
Tmavší, silnější sameček želvy slepni se předvádí samičce
kýváním hlavou, než okolo ní začne kroužit v předehře
pálení
Želva uhlířská, Chelonoidis carbonaria
Žehy stcpní u nádoby na kladení vajec.

Labels:

Wednesday, May 25, 2011

Vzhled

Vzhled
Samička dorůstá délky 20 cm, sameček 16 cm.
Krunýř má pískovou barvu s tmavými skvrnami.
Je poměrně kulatý, nahoře zploštělý. Na
konci ocasu je dráp. Želvy čtyřprsté si hrabou
hluboké nory.
Rozšíření
Tento druh obývá rovinaté oblasti jihozápadní
Asie (Afghánistán, Írán, Pákistán, území
bývalého SSSR). Jsou aktivní od dubna do září.
Ve velmi vyprahlých oblastech se uchylují
k letnímu odpočinku.
Základní podmínky chovu
Vytvořte pro želvy stepní terárium, na jehož
dno dejte min. 2 m2 písku nebo písčité půdy.
Letní teplota je 25-35 °C, pod lampami
40-45 °C. Instalujte také podlahové vytápění.
Samečci jsou agresivní vůči samcům jiných
druhů želv, i když jsou někdy třikrát větší než
oni.
Potrava
Tyto želvy jsou převážně býložravé.
Určení pohlaví
Sameček má silnější a delší ocas, nemá však
dovnitř vyklenutý plastron, který se vyskytuje
u většiny suchozemských želv.
Páření
Zimní spánek: viz Testudo hermanni. V přírodě
se tyto želvy páří v srpnu a v září. Vejce
kladou v květnu až červnu. V teráriích se však
často páří na jaře a kladou vejce o 1,5-2 měsíce
později.
Námluvy zahrnují kývání hlavou, kroužení

okolo samičky. Páření proběhne tehdy, až samička
přestane utíkat.

Labels:

Monday, May 09, 2011

Odchov mláďat

V chovném teráriu vytvořte podobné podmínky
jako v příbytku dospělých; mláďata
evropských druhů však chovejte při teplotě
o něco nižší než jejich rodiče. Polovinu půdy
udržujte poměrně vlhkou, aby nedocházelo
k deformacím krunýře.
Dejte mláďatům mělkou misku s vodou, do
které se celá vejdou. Nesmí však být příliš
hluboká, aby se neutopila. Každé ráno postřikujte.
Několik dní po vylíhnutí začněte mláďatům
dávat najemno rozsekané listy a měkké ovoce.
Strava by měla obsahovat 15-30% živočišných
bílkovin.
Vynechte první zimní spánek (kvůli možným
deformacím krunýře), další však už nikoli.
Nenechte mladé želvy růst příliš rychle, protože
jejich krunýř by neměl onen krásně
vyklenutý tvar. Želvy pohlavně dozrávají po
5-10 letech.
/IGR/ONE/ViyS HORSFIELDII, ŽELVA STEPNÍ
Syn.: Testudo horsfieldii.
Zákonná ochrana: CITES II.
Poměrně malá, často chovaná suchozemská
želva.

Labels:

Tuesday, March 08, 2011

Suchozemské želvy

Potrava
Krmte dvakrát až třikrát týdně, převážně zeleninou
a ovocem (viz hlavní kapitola o krmení).
Živočišná strava (namočené suché kočičí
krmení - bez barviva, žížaly, slimáci
a hlemýždi) by neměla u dospělých želv tvořit
více než 15% diety, u mladých jedinců to
však může být o něco více (max. 30%).
Zejména mladé želvy potřebují hodně vápníku
a vitaminu D3. Krmte je nejlépe každý den.
Rozmanitost stravy je velice důležitá.
Páření
Samečci se předvádějí klaněním hlavy a při
páření vydávají zvuk.
Samičky si mohou uchovávat sperma uvnitř
těla a jsou známy případy, kdy došlo k oplodnění
vajíček až o 4 roky později.

Labels: